Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

Resultaat en vervolg reis november 2006

De reis in november heeft veel moeilijkheden gekend, gezien de onverwachte vervroegde verkiezingsuitslagen. Wel hebben we twee ingekorte conferenties gehouden. Onze penningmeester bracht de dromen en aktiviteiten van het ACC (Ambassadeurs du Christ du Congo) in kaart. Voor uitgebreidere informatie van onze reis zie jaarverslag 2006. Op uitnodiging van onze stichting is de voorzitter van het ACC,  Pasteur Claude Kabala, naar Nederland gereisd in april. Er vonden veel besprekingen en vergaderingen plaats om de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden aan te scherpen en duidelijk te krijgen. We zijn niet in staat op grote schaal humanitaire ondersteuning te geven, hoe groot de nood ook is. Dit doet ons veel verdriet. Wel blijven we op kleine schaal onze hulp geven, voor zover wij daartoe door giften in staat worden gesteld.


  • Onze eerste taak is het geven van bijbels onderricht en het bewustwordings-proces bevorderen, dat man en vrouw gelijkwaardig zijn.  Dit d.m.v. conferenties, studiemateriaal, boeken en cassettebanden.
  • Voorbede doen voor onze contacten in Nederland en in Congo. Dit gebeurt al 12 jaar maandelijks.
  • Op kleine schaal financiële ondersteuning geven.

Claudes woorden bij zijn vertrek: Je leert je vrienden kennen in de nood, ik herken de grote liefde van jullie voor mijn volk. Handel naar jullie mogelijkheden, niet naar onze wensen.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts