Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

Reisverslag Stichting Les Ambassadeurs du Christ.
2010
 
 4 Augustus vertrokken twee bestuursleden , t.w. Thea de Jong-Tonkens en Saskia Voorneveld, voor de tweede keer samen, naar Kinshasa voor een verblijf van enkele weken.
Hoofddoel van de reis was onze jaarlijkse conferentie (7e keer) en andere hieronder genoemde doelen.
  • Ontmoeting met het Bestuur Ambassadeurs du Christ au Congo (ACC)
  • Conferentie van drie dagen met als thema: La Parole de Dieu en Exil (Het Woord van God in ballingschap)
  • Zien, hoe er met de verstrekte micro-kredieten gewerkt wordt
  • Controleren hoe er met de giften van afgelopen jaar gewerkt is
  • Controle van de verspreiding van de toegezonden boeken en bijbels
  • Financiën
 
Landing op Ndjili, vluchthaven te Kinshasa
Tot onze vreugde reisden we zonder oponthoud naar de Congo en landden keurig op tijd in de avond om 19.30 plaatselijke tijd, een vlucht van bijna 10 uur.
Voor Saskia Voorneveld de tweede reis naar de Congo/Kinshasa. Zij is al jaren intens betrokken bij dit werk en is vertrouwd met de Afrikaanse cultuur. Samen verheugden we ons op het weerzien met onze vrienden. En die waren er om ons te verwelkomen.
       
Ontmoeting met het ACC
We hebben uren intensief vergaderd. Eerst wilden we een duidelijk beeld hebben van de RDC. De situatie in het land is verbijsterend. Ondanks het feest van de 50-jarige onafhankelijkheid, en het bezoek van de Belgische koning, vroeg ik me af: wat viel er te vieren??? Sinds 30 juni werd er niets meer aan de wegen gedaan, overal bergen zand, bergen keien, duizenden gekapte bomen, om de wegen te verbreden. De stad ziet er gehavend en troosteloos uit. De hoofdboulevard is geasfalteerd en heeft 8 rijstroken. Een paar km. verder hobbelen we over zandwegen, wegen met diepe gaten of helemaal geen wegen. 11 miljoen inwoners, waarvan zeker 90 % op een vuilnisbelt leeft. De stroom valt voortdurend uit en water uit een kraan komt nauwelijks voor. Bij gebrek aan ophalen van vuilnis, gooit iedereen maar zijn rotzooi op straat. Het was het droge seizoen, maar als de regen in oktober gaat beginnen  is het leed niet te overzien.
Kerken lopen leeg, het welvaarts-evangelie werkt niet. De islam komt op, 8 % van de bevolking is moslim. Niet veel, maar zij zijn zeer actief. Met geld, scholen, ziekenhuizen enz. kun je makkelijk zielen winnen.
De Chinese aanpak van mijnen, infrastructuur, ziekenhuizen is niet meer weg te denken. Zij nemen werktuigen zelf mee, doen alles zelf, en mondjesmaat mogen de Congolezen meewerken. Maar krijgen geen scholing. Project klaar? Congolees werkeloos, en zonder toekomst. Onderhoud onmogelijk.
'Congo, een geschiedenis', geschreven door David Reybrouck en de Canvas serie: Bonjour Congo hadden ons al op het ergste voorbereid. Maar de realiteit is nog afschuwelijker!
We luisterden, en huilden soms om zoveel leed en onrecht.
 

Reactie van onze vrienden: Jullie studies over de ballingschap is theologisch een eyeopener voor onze kerken. Nooit heeft iemand hierover onderricht gegeven. En je vindt het terug vanaf Genesis tot aan Openbaringen. Dit thema wordt ontvangen, overdacht en uitgedragen. Het bemoedigt en troost mensen, waaroms verdwijnen zoals: als God dan Almachtig is, waarom doet Hij niks en laat Hij het onrecht toe?

Wat de conferentie betreft: men verwachtte ong. 400 deelnemers 100 meer dan vorig jaar.

Het werden er meer dan 600!!!

 
 
        
 
 
 
                 
         
 
 
 
Conferentie 2010
Van woensdag 11 t/m vrijdag 13 Augustus
 
Sprekers: Thea de Jong-Tonkens en Rév. Matungulu
 
 
"Het Woord van God in ballingschap"
 
subtitels:
 
·         De ballingschap van de apostel Paulus
·         De maten van het Koninkrijk van God
·         De maten van het hart van God
·         De maten van God en het huis van God
·         Het offer van Rachel
·         Onze missies
 
Paulus' ambt en lijden
Col. 1:24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Dit was het hoofdmotief: willen wij Christus volgen en het lijden aanvaarden, om het koninkrijk van God uit te breiden? Willen wij, onder tranen, zoals Paulus de mensen helpen zich te ontwikkelen naar volwassenheid en zonder eigenbelang Hem dienen?
De maat van de wasdom van Jezus Christus, zal de maat mogen worden van de gemeente, wereldwijd. De maat van Jezus Christus, is de maat van de Vader. Het hart van de Schepper is liefde, dus onbegrensd. Er is plaats voor elk mens, die ooit leefde, die nu leeft en die nog geboren zal worden.
Zou je met Paulus willen ruilen, als jij zijn levensweg ziet?? En je ook nog verblijden in de vervolgingen, gevangenschappen, nachten zonder slaap etc. etc. Nou, niet bepaald graag.
God is de bouwmeester, die dwars door alle ballingschappen en tijden blijft bouwen. God is eeuwig en Zijn Geest is eeuwig. Hij heeft ons de gedachte van de eeuwigheid in ons hart gelegd. Dat draag je met je mee, en daar ben je ook naar op weg, naar dat innerlijk geheim, naar de volmaakte Goddelijke liefde, de maat van God. En die maat wordt voltooid in de gemeente. Eeuwigheid is niet de toekomst, maar bevindt zich nu al in ons innerlijk. We leven nu al in de eeuwigheid. We leven in twee werelden, de aardse met zijn verbrokenheid, en de hemelse, het hemels Jeruzalem, de hemelse werkelijkheid......ons innerlijk is in Hem. Al is ons lichaam nog ver in de vreemde (in ballingschap).
Men dronk drie dagen lang de troostende, bemoedigende, vermanende en geloofsopbouwende woorden in.
 
We hebben gezongen en gedanst voor onze God.
We hebben het avondmaal gevierd met christenen van allerlei denominaties, ook katholieken. God bracht ons samen, het is Zijn werk.
 
Lectuur:
De Franse versie van de  studie de Psalmen van Dr.K.D. Goverts, werd geschonken aan elke conferentieganger, de drie dagen trouw het onderricht volgde.
Tevens werden aan alle conferentiegangers de volledige tekst van de studies verstrekt.
 
Tot grote vreugde van past. Claude Kabala  kan hij voor 2000 euro Segond bijbels kopen in Kisangani voor $6,50. Goedkoper dan bij het Bijbelgenootschap in Kinshasa. In Oost-Congo/Durba  gaat hij opnieuw bijbels en lectuur brengen, een riskante reis. Het laatste stuk per motorfiets door de jungle, waar de rebellen hun strijd nog altijd voeren.
Hele dorpen hebben maar één bijbel. Ze vragen om bijbels: niet om geld, niet om eten, want dat vergaat, maar om het Woord van God, dat generaties lang wordt doorgegeven.
Dit is zijn vierde reis naar Durba.
 
Het gedachtegoed Exil/ballingschap, de boeken, CD's met conferentiestudies van de afgelopen 7 jaar, de boeken op CD's, vinden hun weg in de Franstalige wereld. Past. Claude Kabala en Rév. Matungulu reizen regelmatig en hebben academies ACC voor predikanten en werkers uit allerlei denominaties gesticht. Het onderricht is veilig in hun handen, beiden hebben als leraar op middelbare scholen gewerkt en verstaan de kunst helder uiteen te zetten. Enthousiast en vurig.
De volgende landen zijn bereikt: Ruanda (Kigali), Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkinafassos, Burundi, RDC/Brazaville en Zuid-Afika. En in Congo, de RDC( zo groot als West-Europa) de volgende (hoofd)steden Kinshasa  Bukavu (universiteit), Kisangani, Goma en Lumbubashi (begin oktober) en Durba.
 
Voor de universiteit van Kinshasa, de bibliotheek van het ACC en  van de Kerk van de Nazarener/Congo, worden geschriften van Dr.K.D. Goverts her zien en herdrukt met harde, mooie, stevige kaften. De helft van de 13 geschriften is gereed. Gemiddeld tellen deze tussen de 100 en 150 pagina?s.
De hoogleraar Abraham Munzimba geeft de studenten colleges over het thema ballingschap. Hij was een trouwe bezoeker van onze conferenties afgelopen jaren.
 
De verzamelde uitspraken over dit onderwerp van Dr. K.D. Goverts (70 pagina's) in 13voud in het Frans meegenomen. Deze worden op ons verzoek bestudeerd. Wij willen deze graag uitgeven, indien blijkt, dat daar behoefte aan is.
Ds Goverts is bereid gevonden een inleidende studie schrijven. Onze conferentie-onderwerpen dienen herschreven te worden, bij voorkeur in dezelfde stijl.
Dit plan werd door het ACC voorgesteld, vanwege de veelvuldige vraag naar het onderwerp ballingschap.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tandpasta en borstels en nieuwe kleding voor de nieuwe winkel  en handel in cement

Financiën: hoe zijn de giften besteed?

Met dank aan de gevers hierbij ons verslag:
Er zijn inmiddels 17 micro-kredieten uitgezet en er worden in okt. 4 nieuwe uitgezet van het teruggegeven geld.
Met een groot krediet is de verkoop van cement gestart. Er wordt heel veel uit de grond gestampt in de stad, hele nieuwe wijken. Doel de ACC zelfstandig te maken. Plannen: aanschaf van een kopieerapparaat om zelf de geschriften van Klaas Goverts uit te geven.
De conferentie is betaald door het ACC 3750 dollar. Alle conferentiegangers kregen iedere dag een broodje+flesje drinken. De lectuur werd door de LadC betaald.
In oktober zal twee keer per maand een zaaltje gehuurd worden in het centrum van Kinshasa, om het onderricht te vervolgen.
2000 euro wordt gebruikt voor bijbels voor Oost-Congo.
Schoolgeld wordt gegeven, als de rapporten zijn gecontroleerd.
Wij blijven nieuwe kleding verzamelen voor de winkel annex het kerkgebouw/ACC van Pasteur Claude. Het gebouw gaat multifunctioneel worden. Hierover werd lang gepalaverd, want veel gelovigen beschouwden het gebouw als Gods tempel. Gelukkig werden ze overtuigd vanuit Paulus brieven, dat zij de levende stenen zijn van een geestelijke tempel.
De twee zieke, niet meer in functie zijnde leden van het bestuur ACC schonken wij geld voor voortgaande behandeling in het ziekenhuis. Beide broeders hebben we bezocht, het waren aangrijpende momenten, omdat zij ongeneeslijk ziek zijn.
De 500 geschriften Psalmen zijn betaald, evenals de 500 exemplaren van de conferentiestudie à $857.
Met dank aan onze Heer, die zo rijkelijk voorzien heeft, we kwamen niets tekort.
Conclusie: onze kredieten en giften zijn goed gebruikt en de administratie is in orde bevonden.
De via ons agentschap verzonden 4 dozen met schoolspullen voor de school Gideon zijn goed aangekomen.
Tot nu toe is nooit iets zoek geraakt, een wonder voor dit corrupte land!!
 
 
Er zijn nog veel meer gegadigden, die hard kunnen werken. Voor 180 euro, d.w.z. 250 dollar heeft iemand een krediet, werk en het gezin eten, enz.
 
Wij hebben de ANBI status.Giften voor dit mooie werk zijn aftrekbaar. Wij willen zo graag dit werk continueren en verder uitbreiden. Iedereen die betrokken is bij de LadC/ACC werkt op vrijwillige basis.
 
Thea de Jong-Tonkens
Secretariaat: Gastakker 48, 4817XC Breda Nederland ? T. +31765871400 ? F.+31765716767
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl  internet www.ladc.nl
Rabobank Breda 1156 51 756
 
 

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts