Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

 

Eindelijk!!    Het verlossende woord is gesproken........

 


Verzonden goederen via Congo Vision Express

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Richard samen met zijn zoon in actie!


2 februari hebben we de bevestiging telefonisch ontvangen, dat de goederen, die eind oktober werden opgehaald, veilig in Kinshasa R.D.C. zijn aangekomen. De aankomst was rondom kerst gepland. Zo langzamerhand groeide onze ongerustheid vanwege het feit, dat er hele containers in de havensteden van dit land verdwijnen. Letterlijk Goddank, op één doos na van de 53 dozen, is alles daar. Te weten nieuwe kleren ter waarde van 10.000 ons geschonken voor het werk van Pasteur Kabala  en honderden schriften, pennen, potloden etc voor de school van Rev. Matungulu.

De kleding zal verkocht worden door mamma?s annex het kerkgebouw van Pasteur Claude Kabala. Daardoor kunnen deze vrouwen voor hun gezinnen zorgen.

   

Overige actuele info

 
Ontwikkeling micro-kredieten

Gelukkige mamma's aan het werk!


Er zijn inmiddels 21 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog 20 gegadigden.

 

Boek over Ballingschap wordt geschreven

Het verzoek van onze Afrikaanse vrienden om een boek met als thema? ballingschap? is door ons bestuur gehoord en verhoord. 

Dr.  Klaas Goverts is met groot enthousiasme begonnen aan het schrijven van dit boek in het Frans. Het thema ballingschap op aarde en de open toekomst, het herstel van de schepping is een eyeopener gebleken, afgelopen jaren. Het heeft de mensen vertroost en nieuwe moed gegeven. Ook om lijden en onrecht te kunnen verdragen. Het welvaarts- en succes-evangelie heeft vele gelovigen uitgeput.

Tevens verwerkt Klaas Goverts de stof van de conferenties van de afgelopen drie jaren in dit boek op verzoek van de conferentiegangers.

Dit boek zal door Presto worden uitgegeven in pocketvorm.

 

Mogelijke digitale ontwikkelingen voor de LadC

Wij zijn bezig de mogelijkheid te onderzoeken om de bijbelstudies en boeken digitaal te gaan verspreiden in de Franstalige wereld.

 


Laatste nieuws

Grote onrust in Congo vanwege verkiezingen in november

Dit is de reden, dat ons dringend werd afgeraden deze zomer naar Congo te reizen, om een conferentie te geven. De president van onze stichting aldaar heeft kort gevangen gezeten. Past. Claude Kabala Muimba is vrij en in handen van God. Hij is niet bang. Ds. Bonhoeffer zei ooit tijdens de tweede wereldoorlog: de kerken moeten het geweten zijn van de politici. Om die reden heeft hij al 4 keer gevangen gezeten.

Conferenties

Ons prachtige werk gaat door. Onze vice-president Dominee Matungulu, reist in oktober en november respectievelijk naar Lumbumbashi en Goma, in het uiterste Zuid-Oosten en Noord-Oosten van dit immense land, zo groot als W.-Europa. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: in Lumbumbashi De ballingschap van Paulus, Omgaan met lijden en Rachel, de dappere aartsmoeder. In Goma Vergeven (is dragen in het Hebreeuws) en het boek Openbaringen.

Bidt voor onze medewerkers in dit verscheurde land.

 


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts