Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

Laatste goede nieuws

Er zijn twee mijlpalen bereikt te weten:

De site met de studies van Dr. K.D. Goverts is gereed gekomen!  Voor de Franstaligen over heel de wereld is het mogelijk kennis te nemen van zijn onderricht. http://klaasgoverts.fr

Tevens is het boek Exil en Retour (ballingschap en terugkeer) gedrukt en per boot  en 300 km. per vrachtwagen veilig in Kinshasa aangekomen. Als men bedenkt, dat 30% van de containers in dit land spoorloos verdwijnen, is onze opluchting iedere keer groot!! Dankbaar zijn we, dat er in al die jaren nog nooit iets verloren is geraakt.

Ook het boek Exil en Retour, met alle studies die wij tijdens de conferenties in Kinshasa gaven, staat op de site.

Wij zullen opnieuw een gift overmaken voor bijbels, waaraan DRINGEND behoefte is.

Inmiddels zijn er 5 micro-credieten uitgezet door de voorzitter Pasteur Claude Kabala. Wij zijn met 9 micro-credieten begonnen, 4 jaar geleden. Inmiddels zijn het er 27.

Maandelijks wordt er door de mensen trouw $5,00 teruggestort in dit project. Deze manier van werken heeft mensen leefmogelijkheden gegeven en wordt uitgebreid.

Met grote vreugde hebben wij deze week  12 micro-credieten van $250,00 overgemaakt naar het ACC. Met dank aan alle gevers, die dit mogelijk gemaakt hebben.

Resultaat? 42 gelukkige mensen met inkomen.


Gestelde doelen voor 2012

  1. Start kledingboutique te Kinshsa met de nieuwe kleren ter waarde van 10.000 euro. De kleding zal worden verkocht door mamma?s annex het kerkgebouw van Pasteur Claude Kabala. Daardoor kunnen deze vrouwen voor hun gezinnen zorgen.
  2. Ontwikkeling micro-kredieten. Er zijn inmiddels 22 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog 12 gegadigden.
  3. Boek over Ballingschap. Het verzoek van onze Afrikaanse vrienden om een boek met als thema? ballingschap? is door ons bestuur gehoord en verhoord.  Dr. Klaas Goverts heeft met groot enthousiasme dit boek voltooid in het Frans. De stof van de conferenties van de afgelopen jaren is hierin verwerkt. Het thema ballingschap op aarde en de open toekomst, het herstel, de wederopriching van de schepping is een eyeopener gebleken. Het heeft de mensen vertroost en nieuwe moed gegeven. Ook om lijden en onrecht te kunnen verdragen. Het z.g. welvaarts- en succes evangelie heeft vele gelovigen uitgeput. 'Omgaan met lijden werd gecorrigeerd en in deze uitgave opgenomen.Dit boek zal door Presto worden uitgegeven in pocketvorm voorjaar 2012.
  4. Mogelijke digitale ontwikkelingen voor de LadC. Biblionics heeft de opdracht gekregen een site te bouwen, met als doel de bijbelstudies en boeken digitaal toegankelijk te maken in de Franstalige wereld.
  5. Onderwijs. Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan.
  6. Fondsen werven voor de projecten aldaar.
  7. Bijbels.De vraag om bijbels en kinderbijbels opnieuw te honoreren.
  8. Franstalige vluchtelingenkerken.Belgische, Franse en Duitse vluchtelingen-kerken helpen met lectuur.
  9. Leerschool+Conferenties 2012.We werken aan zelfstandig functioneren van het ACC, mede mogelijk gemaakt door onze credieten.
  10. Drukkerijtje ACC.  Een eigen drukkerijtje is de droom van Claude Kabala en van ons. 

 

 

 


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts