Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 


Conferentie 2013


De reis naar Congo/Kinshasa heeft plaats gevonden van 1 augustus tot 14 augustus. Dr. K.D. Goverts en Mevrouw T. de Jong-Tonkens  te gast bij Pasteur Claude Kabala. Deze laatste nam de organisatie van de door Klaas Goverts te geven driedaagse conferentie op zich. Thea de Jong-Tonkens heeft de voortgang van het ACC en de projecten bekeken, besproken met onze vrienden/medewerkers aldaar en doelen gesteld voor de toekomst.

 één van de manieren van aankondiging van de conferentie


Kort verslag van onze reis van 1 tot 15 augustus naar RDC/Kinshasa.

 1. Situatie RDC en de lang verbeide politieke omwenteling ten goede wordt dit jaar verwacht. In Kinshasa (11 miljoen inwoners): geen water uit de kraan, zelden of geen stroom, ondervoede mensen en kinderen. Behalve in het centrum, de wijken van de rijken en ambassades.
 2. Verboden foto's te nemen in de buurt van politie, militairen, kazernes, gevangenissen etc. Kabila's dagen zijn geteld, men wacht op zijn vertrek. Zodat de in nov. 2011 verkozen president  Tshisekedi eindelijk kan regeren. Er zijn de laatste jaren 3 à 4 miljoen mensen omgebracht en omgekomen.
 3. Zelfs aan de rivier de Zaïre mochten er geen foto's genomen worden van de terugkerende vissers. Een militair maakte een vriendelijk praatje ons, maar toen wij wegwandelden vroeg hij geld, omdat hij ons z.g. beschermd had.
 4. Voedsel is schaars en zeer duur, v.b. 1 tomaat $1,00. Armoede hemeltergend. Een journalist vertelde me, dat hij $50,00 per maand verdient. Hij heeft 5 kinderen.
 5. Nog altijd leven er miljoenen mensen op de vuilnisbelt, de dichtbevolkte wijken hebben al jaren geen vuilnisauto's gezien. Alles wordt op straat gegooid.
 6. Angst en wanhoop heersen, mensen raken uitgeput.

Hoe lang nog Heer? Christenen bidden strijdend tegen de machten van de boze. De Heer legde in mijn hart tijdens de opening van de conferentie te spreken over: "En God sprak: er zij licht. En er was licht . En Hij zal Zijn licht ontsteken in onze harten."

De conferentie: eerste dag 1100 deelnemers, derde dag meer dan 1300. Onderwerp: "Jezus en Zijn ballingschap" door Dr.K.D.Goverts.

 • Wat waren de bronnen in het leven van Jezus en onze bronnen?
 • Wat is onze geestelijke identiteit?
 • Jezus als priester, als profeet als koning, in ballingschap.
 • Jezus als Trooster, als hersteller in onze ballingschap.

Jezus heeft overwonnen in de ballingschap, tot in de dood. Een voorbeeld voor ons, vandaag en iedere dag die volgt. Drie dagen lang dronk men de woorden in, velen werden vertroost, bemoedigd, ontvingen innerlijke genezing, nieuwe moed, nieuwe kracht, om het toekomende koninkrijk van God te blijven verwachten en te realiseren op aarde, ook in de Congo. Opkomen voor gerechtigheid zonder geweld en gebed!

Dr. K.D. Goverts tekent het uitgereikte boek Exil et Retour.

Het woord is gezaaid en zal zeker opkomen. Blijdschap werd gedeeld, tranen zijn gehuild, avondmaal is gevierd, het boek "Exil et Retour" aan de deelnemers geschonken, innerlijke rust in Hem is verdiept, liederen zijn met dank gezongen, innerlijke genezing is ervaren. En men hoopt, dat wij volgend jaar terugkeren om het Woord verder uit te leggen en in de harten te planten. Het Woord ontstak licht in de harten van de deelnemers, het Licht zal blijken sterker te zijn dan de duisternis.


Nog enkele activiteiten:

 • Twee spreekbeurten op zondag door Klaas Goverts.
 • Thea de Jong-Tonkens sprak voor vrouwen over ps. 23. En het Hem volgen in alle benauwdheden van dit zware leven en dreiging van geweld.
 • Financieel hebben we geholpen, daar waar nodig was. Mede dankzij uw giften!!!

Deze reis is gezegend door onze goede God, hun en ons geloof is verdiept. Er komt een einde aan de ballingschap, de aarde zal vol worden van Zijn heerlijkheid!!
 
Dank voor gebed, bemoedigende mails en telefoontjes, voor vriendschap en hulp. Thea


Goed nieuws

Wens uitgesproken door Claude Kabala gaat in vervulling!

Tijdens ons gesprek in augustus na de conferentie, sprak hij de wens uit een naaiatelier en een internetcafé te willen beginnen. Hij is gestopt met het handelen in cement, vanwege de corruptie en heeft een winkel in de stad geopend, die goed loopt. Er wordt o.a. zeep, lucifers, suiker, snoep, koekjes, margarine verkocht.
Via Tools to Work in Teteringen hebben wij 2 trapnaaimachines, 5 handnaaimachines, 5 electrische naaimachines, 10 computers en een laserprinter besteld. Het transport wordt door de Derde Wereld Missiehulp verzorgd.
Opnieuw kwamen de giften spontaan binnen. Claude heeft inmiddels garantie betaald voor het onderkomen in een wijk, waar de stroom zelden uitvalt.

Ieder gever hartelijk dank.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts