Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste nieuws 2014 

 

Goed en slecht nieuw

Medisch Centrum

De medicijnen zijn zeer dankbaar ontvangen door Doctor Meya, de directeur/chirurg  van een kliniek in een zeer arme wijk van Kinsasa, alwaar hij de patienten gratis behandelt. Hij werkt in het staatsziekenhuis "MamaYemo" en heeft met eigen middelen deze kliniek opgezet. Hij is arts van de Universiteit in Kinshasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                       

 
 

20-10-2014: De beslissing van de Wereld Misie Hulp

Claude Kabala heeft bericht ontvangen, dat naast de reeds verzonden goederen hij 3000 euro ontvangt om het project internetcafé en naaiatelier te realiseren.
Wij zijn dankbaar dat er eindelijk een oplossing gekomen is. Hopelijk wordt de droom dit jaar nog gerealiseerd, na een jaar van uitstel.

 

9-2014: Er is nieuws! 

Inmiddels zijn de goederen allen gecontroleerd en is er een rapport aan de WMH gezonden. De goederen hebben veel geleden en 2 naaimachines zijn verdwenen.
Ondertussen heeft Tools to Work dezelfde opdracht van vorig jaar september opnieuw uitgevoerd en getransporteerd naar Boechout/WMH.
Tot onze grote vreugde ontvingen wij 23 september een mail van hen, dat deze 13-09 zijn ingescheept en Claude Kabala eind november de goederen kan verwachten.
Inmiddels heeft hij een begroting doen toekomen aan de WMH wat een doorstart van het cybercafé en naaiatelier zou moeten kosten.
De WMH heeft onze positieve mening over dit bedrag ontvangen, gezien de betrouwbare en gedegen wijze, waarop Claude Kabala werkt.
Verwachtingsvol zien wij uit naar de volgende stappen. 
Wordt vervolgd.

8-2014: Goederen terug in Kinshasa

De reis naar en weer terug uit Bandundu, 1400 km over zandwegen in miserabele vrachtauto’s, hebben de goederen geen goed gedaan. Alles onder het zand,de kisten vaak in slecht toestand. De goederen worden momenteel allen nagekeken en de WMH wordt ingelicht. Zij willen een doorstart maken van het naaiatelier en internetcafé.
Wordt vervolgd.

Goed nieuws en hulpvraag

In 2008 werden 9 microkredieten uitgezet bij de werkers van Claude Kabala. Heden zijn dat er 44. 8 personen hebben alles afgelost, slechts 1 persoon heeft afgehaakt.
Tot nu toe wordt er maandelijks 5 of 10 dollar afgelost. Met dit geld worden jaarlijks nieuwe kredieten uitgezet.
Er zijn nog 13 door Claude Kabala geselecteerde wachtenden. Hij schrijft in zijn mail: we moeten deze mensen bemoedigen, want dit is een prachtig systeem. Mensen kunnen zelfstandig gemaakt worden, gezinnen worden onderhouden, kinderen kunnen naar school.

De medicijnen, die wel veilig aangekomen zijn, zijn in handen van een kliniek/apotheek in Kinshasa en een klein deel is uitgedeeld in Bandundu. Dit was mogelijk, doordat Claude Kabala toch in juli alsnog de geannuleerde conferentie kon geven. Mogelijk gemaakt door giften van vrienden aldaar.
De mensen hebben Exil et Retour (Ballingschap en terugkeer) ingedronken.

De eerste gift voor een microkrediet is geschonken. Dat is een bemoediging.

2-07-14: Aangeboden hulp van de Wereld Missie Hulp


Vervolg
Hierbij het laatste nieuws over de ontvreemde goederen. Niet dhr. Fansaka heeft ervoor gezorgd, dat de goederen bij Claude zouden worden afgeleverd. Maar Claude ondernam actie op mijn advies.
De Wereld Missie hulp maakte het financieel mogelijk voor Claude, zodat hij voor het transport kon zorgen.
Momenteel worden de goederen onderzocht. De naaimachines zijn in een slechte staat door de 1400 km. transport over zandwegen Kinshasa Bandundu en weer terug.
Door een computer specialist worden de computers momenteel onderzocht.
Claude verwacht eind deze week een rapport te hebben om naar de WMH te verzenden.

Wij hebben allemaal een lange adem nodig.
Vorig jaar september werden de goederen ingezameld. En begin november gereed verzonden naar de WMH.

19-6-2014: Goederen zijn achterhaaldNa lang speurwerk, mails en gesprekken met de WMH kwam vanmorgen een bericht binnen van de priester Fansaka, dat hij alle goederen ongeopend heeft geretourneerd naar Kinshasa.

Claude Kabala lichtte mij in, dat vrijd. 11 juni de goederen waren aangekomen in Kinshasa, maar niet bij hem zouden worden afgeleverd. Hij brandt van nieuwsgierigheid, in wat voor 'n staat de kisten zijn met hun inhoud. Wij ook. Maar ons geduld wordt op de proef gesteld.

Wij zijn de WMH dankbaar voor hun geweldige inzet.

Wordt vervolgd.

12 nov. 2013

werden de toegezegde goederen voor een internetcafé en naaimachines voor een naaiatelier afgeleverd bij de WMH te Antwerpen/Boechhout.
Inscheping rond de kerst werd voordurend uitgesteld. In januari werden ook nog medicijnen voor een kliniek/apotheek ingescheept. Pas 31 maart kwamen de goederen aan bij de Orde van Malta. Claude Kabala kreeg alleen de medicijnen overhandigd. Nog een kleine maand gewacht en toen om opheldering gevraagd.
Tot zijn en onze verbijstering waren deze in opdracht van een priester naar de binnenlanden van Bandundu getransporteerd. Orde van Malta werkte hieraan mee. Naar zijn zeggen was alles kapot vanwege de verpakking en slechte wegen, 700 km. van Kinshasa verwijderd.
Dit verhaal is schokkend, omdat zijn eerste mail ons mededeelde dat hij in Europa was en tot zijn verbazing de goederen in zijn diocese aantrof bij terugkeer.
Wij vrezen dat alles, naar 'goed' Congolees gebruik verkocht is.
22 mensen zouden gaan werken. Inmiddels is demaandelijkse huur van het atelier opgezegd. De impact is gigantisch, het derven van inkomsten loopt in de tienduizenden euro’s.
De WMH zal de goederen via Tools to Work vergoeden en opnieuw laten verzenden.


Bestuursvergadering in mei.

Besluiten, die genomen zijn.

1 Dr. K.D. Goverts schrijft een Frans boek: Jésus en Exil. Het onderwerp van de conferentie in 2013.
2 Exil et Retour wordt herdrukt voor de mensen, waar stroom ontbreek, dus ook internet.
3 Thea de Jong en Sakia Voorneveld zullen trachten het financiële verlies te verhalen, in ieder geval een deel van het derven van de inkomsten.
4 De site wordt herzien en krijgt een moderner jasje.
5 De geplande en reeds betaalde conferentie in Bandundu door Pasteur Claude Kabala is geannuleerd, omdat de goederen te laat binnen kwamen en hij bang was, als deze in april toch boven water zouden komen, zij zouden ontvreemd worden tijdens zijn afwezigheid. Hoe bizar, zij waren reeds gestolen.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts