Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste nieuws 2015 

                              

 

 

Het boek Jésus en Exil

Tot onze grote vreugde is het boek Jésus en Exil, geschreven door Dr. K.D. Goverts gereed gekomen, gedrukt en ingescheept naar Congo/Kinsasa. De mensen, die bij de conferentie aanwezig waren in 2013, hebben lang uitgekeken naar de boek.

Tevens zijn wij, bepaalde medewerkers van de LadC begonnen met de voorbereidingen voor een conferentie in 2016. Mevrouw T.de Jong-Tonkens zal in de zomer afreizen naar Congo om daar het onderwerp Genezing te doceren.

Tevens is er contact gelegd tussen ons en een donateur en wordt er gewerkt aan  een nieuwe zending medicijnen volgend jaar. Zie ook de site en foto's van de kliniek  ineen van de de armste wijken van Kinshasa.
 

 

Situatie in Congo/Kinshasa

Sinds de staatsgreep begin Januari verkeert het land in nog meer chaos, dan er al heerste. Kabila installeerde niet domocratisch een nieuw kabinet en wenste de verkiezingswet te wijzigen en zocht milliarden om dit te realiseren. Zijn doel opnieuw president te worden en het liefst tot aan zijn dood. Het Westen weigerde dit plan te steunen.
De bevolking was verstoken van telefoon, internet en televisie. Het contact met de buitenwereld was afgesneden.
Het normale leven en afhandelen van procedures op allerlei begebied is traag of gebeurt gewoon niet.
Dit heeft een ellendige impact op het dagelijke leven. Nog steeds worden er tegenstanders gedood. Angst en onzekerheid heerst alom.

Gelukkig is er weer telefoonverbinding mogelijk met Claude Kabala. Hij is vol goede moed en geeft de wanhoop geen kans. Hoop en geloof in Gods werk maakt hem standvastig. Hij ziet uit naar onze komst in augustus, als de situatie ten goede is gekeerd.

Ontwikkelingen van ons werk

1 Dr. K.D. Goverts voltooide zijn Franse boek Jésus en Exil (Jezus in Ballingschap) en wordt nu gecorrigeerd.
2 Dit boek zal op de Franse site geplaatst worden zodra het gedrukt is en tevens verstuurd worden naar Kinshasa.

3 De 7 delige studie van Dr. K.D. Goverts "de Symboliek van het Hebreeuwse Alfabeth" wordt eveneens voltooid en de nu nog ontbrekende    delen zullen eveneens geplaatst worden.
4 De micro-credieten worden trouw terugbetaald en er zullen nieuwe uitgezet worden.
5 De kliniek, welke via ons medicijnen kreeg vorig jaar, zouden we graag bezoeken, om kennis te maken met de arts en zijn werk.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts