Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

Actuele ontwikkelingen 2017

Vanwege de grote onlusten in de RDC en Kinshasa gaat de geplande reis en conferentie ook dit jaar waarschijnlijk niet door.

Er is telefonisch contact met de mensen aldaar en wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen.

Er is op beperkte schaal financiële hulp geboden.

Een student medicijnen is afgestudeerd en werkzaam in een ziekenhuis. Zijn droom is werkelijkheid geworden.

Lectuur. Het vertaalwerk gaat door. De Symboliek van het Hebreeuwse Alfabet vordert gestaag. Vijf van de zeven delen zijn gereed. Zodra de vertaling voltooid is, wordt deze geplaatst op de Franse site van Dr.K.D. Goverts, de auteur.

Het bestuur heeft besloten de verkiezingen af te wachten voordat zij groen licht geven om ons werk voort te zetten, indien nog mogelijk.

Wij leven mee met onze vrienden aldaar, die hun dromen niet kunnen verwezelijken en onder zeer moeilijke omstandigeheden leven en werken.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts