Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Contact 

Algemene info:

Stichting Les Ambassadeurs du Christ, West Brabant. KvK Breda 18067640, RSIN 8108.85.232

Secretariaat: Gastakker 48, 4817 XC Breda Nederland - Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl  Internet: www.ladc.nl

Rabobank Breda 1156 51 756 
BIC: RABONL2U
IBAN: NL40RABO 0115 6517 56


Bestuursleden:
de Heer W.J. van der AVoird (Voorzitter) Mevrouw de Jong-Tonkens (Secretaris)
de Heer Rurik Hörchner (Penningmeester) Mevrouw S.Voorneveld (Adviseur)

 

Wilt u meer informatie of vrijblijvend kennismaken, neemt u dan gerust contact met ons op. info@ladc.nl

 

Heeft u opmerkingen over het technische gedeelte van de site, stuur dan een mailtje naar: webmaster@ladc.nl.Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts