Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Contacten en samenwerking met andere organisaties 

 

 

Wij onderhouden contact met andere organisaties. Elke organisatie, elk mens heeft eigen kwaliteiten. We vullen elkaar aan. Samen vormen wij een deel van de samenleving voor de samenleving.

We verspreiden cassettebanden (Frans, Engels) in Nederland, Europa en Afrika. De cassettebanden zijn o.a. van de Stichting  VOX worldwide.

Wij verspreiden boeken van de auteur Hessel Hoefnagel in diverse landen in Afrika, vertaald in het Engels en Frans. Voor meerdere informatie van deze stichting  LECTURE MINISTRIES, zie http://www.stichting-lecture-ministries.nl/

Wij werken samen met de drukkerij PRESTO te Dordrecht. Zij drukken de werken van dr. Klaas Goverts in het Nederlands en in het Frans. Zie voor de Franse boeken http://www.klaasgoverts.fr

Wij stimuleren vluchtelingen te bidden voor het werk van de stichting OPEN DOORS, die zich inzet voor vervolgd Christendom.

De DERDE WERELD WERKPLAATS te Teteringen adviseert ons bij onze aankopen aldaar, de directeur is voormalig ontwikkelingswerker in Afrika geweest.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts