Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Onze doelstellingen 

 

 

 

Onze stichting geeft al jaren vorm aan een beweging van mensen en ideeën, die streven naar eenheid onder christenen van verschillende culturen. Daartoe organiseren wij ontmoetingen en conferenties die bijdragen aan het persoonlijk geloof. Dit kan als een christen zich bewust is van zijn  persoonlijke roeping als christen. De manier van Jezus Chr. omgaan met mensen is fascinerend en warm.  En voor ons een uitdaging om het ook zo te doen.

Mogelijk? Ja!! Want in het Koninkrijk van God bestaat geen concurrentie. En is géén ruimte voor vooroordelen.

Elke christen is verantwoordelijk voor het stimuleren en bewaren van éénheid onder christenen. Een basisprincipe van het Evangelie is dat een levende, persoonlijke relatie met God bijeen brengt. Daarom ondersteunen wij ook migrantenkerken in Nederland. Door middel van lectuur en cassettebanden maken wij God nader bekend, zoals Jezus Christus Hem openbaarde: enkel goed, waarheid, liefde met grote afkeer van het kwaad. Geen God die als straf verderf, oorlogen en rampen stuurt, om mensen te dwingen en te manipuleren om uit angst voor de hel, het Koninkrijk Gods binnen te gaan ( naar Jak. 1:17). Wel een God, die uit vrije verkiezing met liefde gediend wil worden en voor de mens zorgt.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts