Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Geschiedenis 

 

 

 

26 jaar geleden begon het opvangwerk onder Afrikaanse vluchtelingen in Nederland. De vriendschapsbanden tussen blank en zwart groeiden en daarmee ook het verlangen tot samenwerking. Wij organiseerden ontmoetingsdagen met christenen uit andere landen en van verschillende kerkelijke achtergronden.

Andere organisaties ontstonden ook in die tijd, zoals SKIN, GAVE, SOFAK etc.

Na jaren werken besloten we een stichting in het leven te roepen. Deze bestaat sinds 2002 en is géén kerk/gemeente van een bepaalde denominatie. Wij zijn een organisatie, die o.a. samenwerking zoekt met christenen gericht op gebed voor en intergratie van vluchtelingen in Nederland.

In de loop der jaren verschoof ons werkterrein. In Nederland was een bewustwording op gang gekomen, dat vluchtelingen, humanitair of economisch, opgevangen dienden te worden. Dit is op geweldige wijze realiseerd. Een periode van jarenlang pionieren werd afgesloten. Vele kerken en mensen helpen met hart en ziel.

Ook geestelijke en/of humanitaire steun aan het Afrikaanse land van herkomst van onze allochtone broeders en zusters is een facet van onze doelstellingen. Wij doen dit voor en met christenen ongeacht hun afkomst en cultuur. En zoeken, daar waar mogelijk ook niet-gelovigen te helpen in Afrika, o.a. met humanitaire hulp. Hier is het accent van onze stichting op komen te liggen. Wij werden steeds actiever in Congo/Kinshasa en Franstalige omliggende landen. Onze activiteiten voor Nederland zijn drastisch beperkt.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts