Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2007 

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2007

Algemeen

Met voldoening presenteren wij u dit verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden en onverwachte tegenslagen, toch bepaalde doelen hebben kunnen verwezenlijken.

Personeel

De stichting heeft over 2007 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan.

Werkgroepen

Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2007 zijn uitgevoerd. 

Activiteiten 2007

1. VOX Wordwide

Cassettebanden, uitgebracht door de Stichting VOX Worldwide te Woudenberg, met bijbelstudiemateriaal in het Frans, zijn opnieuw bekend gemaakt en verspreid in Europa en R.D.C.Kinshasa.

2. Lectuur

Er werden nog enkele geschriften van de theoloog Dr. K.D. Goverts vertaald in het Frans. Voorts is gestart met het voorzien van een index in elk geschrift, welke in het Frans worden vertaald. Zodra dit gereed is, worden ze herdrukt voor universiteiten en bijbelscholen in Afrika.
Voorts werd aan de herdruk van de boeken: ''Op weg naar  volkomenheid" en "de Geest van de gemeente" van  Pastor H. Hoefnagel, gewerkt in de Franse versie. De herziene drukproeven worden voorjaar 2008 herdrukt en ingescheept naar de ACC Kinshasa.
De studie: "De Schepping en het doel van God" door T. De Jong-Tonkens, is reeds in het Frans vertaald en zal in brochurevorm worden uitgegeven. Deze studie is een neerslag van de semenairs gegeven tijdens een conferentie in Kinshasa.
''La grande difference'' (bijbelse voorlichting over sexualiteit voor jonge mensen) door D.Baarsen is herdrukt in een oplag van 600 exemplaren.

3. Humanitaire hulp

Door giften in staat gesteld, vonden er voedseluitreikingen plaats voor weduwen en wezen. Tevens hebben we opnieuw 6 kinderen naar de basis- en het voorgezet onderwijs en 1 student op de universiteit kunnen plaatsen.
Een grote gift is bestemd voor de verstrekking van 10 mini-kredieten in januari 2008.

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts