Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2008 

1. VOX Wordwide


Cassettebanden, uitgebracht door de Stichting VOX Worldwide te Woudenberg, met bijbelstudiemateriaal in het Frans, worden verspreid in Europa en R.D.C.Kinshasa.

2. Lectuur


Per 1 januari 2008 worden de geschriften met als inhoud de studies, gegeven door  de theoloog Dr. K.D. Goverts aan de Leerschool in Rotterdam,  cahiers genoemd. Er werden opnieuw enkele cahiers vertaald in het Frans. Er zijn er nu totaal 30 vertaald.

Voorts werd elk Nederlands cahier voorzien van een index, welke in het Frans werd vertaald. Men is begonnen met de laatste, definitieve correctie van de Franse cahiers. Zodra deze gereed zijn, worden ze herdrukt voor universiteiten en bijbelscholen in Afrika, voor bibliotheken van Franstalige kerken in Londen, België en Duitsland.

.

De studie:''De Schepping en het doel van God'' door T. De Jong-Tonkens, is reeds in het Frans vertaald en zal in brochurevorm worden uitgegeven. Deze studie is een neerslag van de semenairs

gegeven tijdens een conferentie in Kinshasa.  

De twee boeken van Hessel Hoefnagel: ''De Weg naar de Volkomenheid'' en ''De Geest van de Gemeente'' zijn herdrukt en veilig in Kinshasa aangekomen. Van beiden 1000 exemplaren.

De brochure''Het grote verschil'' door Dick Baarsen (600 exemplaren) eveneens. Deze brochure handelt over het verschil jongen/meisje, man/vrouw en de liefde tussen hen, vanuit de Goddelijke, bijbelse principes. Geschikt voor jeugdleiders en pasteurs.

25 Geschriften/cahiers in viervoud van Dr. K.D. Goverts voor de universiteit te Kinshasa, zijn met grote dankbaarheid ontvangen door de hoogleraar Abraham Munzimba.

Ook naslagwerken, zoals concordanties, bijbelse encyclopediën etc en honderden bijbels zijn met grote vreugde in ontvangst genomen. In Oost-Congo zijn dorpen met maar één bijbel, dus de dankbaarheid is met geen pen te beschrijven.

Tevens zijn er CD?s verstrekt met 25 Franse cahiers van Dr. K.D.Goverts aan betrouwbare theologen en predikanten.

Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en copieëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd.  Vooral Genenis en Job zijn toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar.

.

3. Humanitaire hulp


Door giften in staat gesteld, vonden er voedseluitreikingen plaats voor weduwen en wezen.

Tevens hebben we opnieuw 6 kinderen naar het basis- en het voorgezet onderwijs kunnen laten gaan.

Een gift bestemd voor de verstrekking van 10 micro-kredieten in januari 2008 heeft als resultaat, dat tien mensen werk hebben gevonden. Er wordt maandelijks aldaar aan het ACC afgelost. Met dit kapitaal kunnen op termijn weer credieten worden verstrekt.

Er is nog meer financiële hulp verstrekt, waar hard mee gewerkt is en met goede resultaten.

Er zijn giften geschonken voor medicijnen en diverse ziekenhuis-opnames. Hiermee zijn levens gered. 
 

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts