Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2009 

1. VOX Wordwide
Cassettebanden, uitgebracht door de Stichting VOX Worldwide te Woudenberg, met bijbelstudiemateriaal in het Frans, werden verspreid in R.D.C./Kinshasa.

2. Lectuur
Per 1 januari 2009 worden de geschriften met als inhoud de studies, gegeven door de theoloog Dr. K.D. Goverts aan de Leerschool in Rotterdam, cahiers genoemd. Er werden opnieuw enkele cahiers vertaald in het Frans. Er zijn er nu totaal 34 vertaald. Voorts werd elk Nederlands cahier voorzien van een index, welke in het Frans werd vertaald. Men is begonnen met de laatste, definitieve correctie van de Franse cahiers. Zodra deze gereed zijn, worden ze herdrukt voor universiteiten en bijbelscholen in Afrika, voor bibliotheken van Franstalige kerken in Londen, België en Duitsland. Voorts werden er 11 geselecteerde cahiers in tienvoud herdrukt en verzonden naar het ACC/Kinshasa. 

25 Geschriften/cahiers (gemiddels 130 pag.) in viervoud van Dr. K.D. Goverts voor de universiteit te Kinshasa, zijn met grote dankbaarheid ontvangen door de hoogleraar Abraham Munzimba. Tevens werden naslagwerken, zoals bijbelse dictionaire, atlas van de bijbel, concordantie, Grieks/Frans nieuwe testament, Chouraqui bijbel verzonden aan diverse predikanten. Ook honderden bijbels zijn met grote vreugde in ontvangst genomen. In Oost-Congo zijn dorpen met maar één bijbel, dus de dankbaarheid is met geen pen te beschrijven. Tevens zijn er CD's verstrekt met 25 Franse cahiers van Dr. K.D.Goverts aan betrouwbare theologen en predikanten. Ook de studies, gegeven tijdens de conferenties afgelopen jaren, zijn op CDs gezet en verspreid. Tevens zijn er honderden geprint en gratis gegeven aan de deelnemers van de conferentie 2009.
Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en copieëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd. Vooral Genenis en Job zijn toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar.

3. Humanitaire hulp
Door giften in staat gesteld, vonden er voedseluitreikingen plaats voor weduwen en wezen. Wij voerden o.a. actie voor een voedseluitreiking rond de Kerst 2009. Dit werd een groot succes.
Tevens hebben we opnieuw 3 kinderen naar het basis- en het voorgezet onderwijs kunnen laten gaan.
Een gift bestemd voor de verstrekking van 12 micro-kredieten heeft als resultaat, dat vrouwen werk hebben gevonden. En in staat blijken te zijn zelf voor hun gezin te kunnen zorgen. Er wordt maandelijks aldaar aan het ACC afgelost. Met dit kapitaal zijn 2 nieuwe micro-kredieten verstrekt.
Er zijn giften geschonken voor medicijnen en diverse ziekenhuis-opnames. Hiermee zijn levens gered, want géén geld, géén medische hulp, dus ziek blijven of sterven.
Er is nog meer financiële hulp verstrekt, waar hard mee gewerkt is en met goede resultaten. Kapitaal is verdubbeld. Met dit geld is door het ACC o.a. voor kinderen in Oost-Congo schoolgeld betaald en medische hulp verstrekt.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts