Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2010 

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2010

Algemeen

Met dankbaarheid presenteren wij u ons verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden en de financiële crisis, toch bepaalde gestelde doelen hebben kunnen verwezenlijken. Dit ook tot grote vreugde van de met ons verbonden stichting A.C.C. (Ambassadeurs du Christ au Congo) in de R.D.C.

ANBI-status

Op basis van het bedrijfsbezoek door de Belastingdienst van de door ons verstrekte informatie, blijft onze ANBI-status gehandhaafd. De giften blijven aftrekbaar.

Personeel

De stichting heeft over 2010 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan.

Werkgroepen

Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2010 zijn uitgevoerd.

Activiteiten 2010

1. VOX Wordwide

Cassettebanden, uitgebracht door de Stichting VOX Worldwide te Woudenberg, met bijbelstudiemateriaal in het Frans, werden verspreid in R.D.C./Kinshasa.

2. Drukkerij Presto in samenwerking met de groep vertalers

 • In 2010 werden opnieuw enkele geschriften/cahiers met als inhoud bijbelstudies vertaald in het Frans. Deze diepgaande studies werden gegeven door  de theoloog Dr. K.D. Goverts aan de Leerschool in Rotterdam . Er zijn er nu 39 vertaald.
 • Voorts werd elk Nederlands cahier voorzien van een index, welke in het Frans vertaald worden. Men is ver gevorderd met de laatste, definitieve correcties van de Franse cahiers. Enkelen zijn al herdrukt.
 • Zodra velen gereed zijn, worden ze herdrukt voor universiteiten en bijbelscholen in Afrika en voor bibliotheken van Franstalige kerken in Europa.
 • Van het geschrift ''de Psalmen'' werden 500 exemplaren gedrukt en verzonden naar Kinshasa voor de conferentiegangers.

Verspreiding lectuur, bijbels en onderricht

 • Met giften, bestemd voor bijbels, is hard gewerkt. Pasteur Kabala kon à $6,50 per stuk  Segond bijbels kopen in Kisangani en bracht deze veilig door de linies van de rebellen naar Durba, Oost Congo.
 • Deze bijbels zijn met grote vreugde in ontvangst genomen. In Oost-Congo zijn dorpen met maar één bijbel, dus de dankbaarheid is met geen pen te beschrijven. Deze worden uitgeleend en letterlijk kapot gelezen. De vraag om bijbels blijft.
 • Het gedachtengoed Exil/ballingschap, de boeken, CD's met conferentiestudies van de    afgelopen 7 jaar, de boeken op CD's, vinden hun weg in de Franstalige wereld. Past. Claude Kabala en Rév. Matungulu reizen regelmatig en hebben academies ACC voor predikanten en werkers uit allerlei denominaties gesticht. Het onderricht is veilig in hunhanden, beiden hebben als leraar op middelbare scholen gewerkt en verstaan de kunst helder uiteen te zetten. Enthousiast en vurig.
 • De volgende landen zijn bereikt: Ruanda (Kigali), Oeganda, Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkina-Fasso, Burundi, Congo/Brazaville en Zuid-Afika. En in Congo, de RDC( zo groot als West-Europa) de volgende (hoofd)steden Kinshasa,  Bukavu (universiteit), Kisangani, Goma en Lumbubashi (begin oktober), Durba en Bandundu.
 • Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en copieëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd.  Vooral Genenis en Job blijven toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar.

Boek over de Ballingschap: een actuele situatie van de gelovigen wereldwijd.

Het verzoek van onze Afrikaanse vrienden om een boek met als thema "Ballingschap" is door ons bestuur gehoord en ingewilligd.                      
Dr. Klaas Goverts is met groot enthousiasme begonnen aan het schrijven van dit boek in het Frans. Het thema ballingschap op aarde en de open toekomst, het herstel van de schepping is een eyeopener gebleken, afgelopen jaren. Het heeft de mensen vertroost en nieuwe moed gegeven. Ook om lijden en onrecht te kunnen verdragen. Het welvaarts- en succes evangelie heeft vele gelovigen uitgeput.
Klaas Goverts verwerkt de stof van de conferenties van de afgelopen drie jaren in dit boek op verzoek van de conferentiegangers. Tevens wordt de herziene versie : Omgaan met lijden toegevoegd.
Dit boek zal door Presto worden uitgegeven in pocketvorm.

3. Humanitaire hulp

Onderwijs

 • We konden opnieuw 4 kinderen naar  het basis- en het voorgezet onderwijs laten gaan. En een zeer gemotiveerde student is medicijnen gaan studeren met onze hulp.

Ontwikkeling micro-kredieten

 • Er zijn inmiddels 21 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog 20 gegadigden.

Besteding van diverse giften

 • Er zijn giften geschonken voor medicijnen en diverse ziekenhuis-opnames. Hiermee zijn levens gered, want géén geld, géén medische hulp, dus ziek blijven of sterven.
 • Er is nog meer financiële hulp verstrekt, waarmee hard  gewerkt is en met goede resultaten. Kapitaal is verdubbeld. Met dit geld is door het ACC o.a. voor kinderen in Oost-Congo schoolgeld betaald en medische hulp verstrekt.
 • Met een groot krediet is de verkoop van cement gestart. Er wordt heel veel uit de grond gestampt in Kinshasa, hele nieuwe wijken. Doel de ACC zelfstandig te maken. Plannen: aanschaf van een copieerapparaat om zelf de geschriften van Klaas Goverts uit te geven.
 • We kregen nieuwe kleding ter waarde van 10.000 euro voor de te starten kledingwinkel van het ACC. Ingescheept in dec. 2010. Veilig aangekomen.
 • Er zijn een kleine 3000 schriften, en pennen, potloden etc voor de school van Rev. Matungulu verzonden en aangekomen

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts