Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2011 

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2011


Algemeen
Met dankbaarheid presenteren wij u ons verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden en de financiële crisis, toch bepaalde gestelde doelen hebben kunnen verwezenlijken. Dit ook tot grote vreugde van de met ons verbonden stichting A.C.C. (Ambassadeurs du Christ au Congo) in de R.D.C.

ANBI-status
Op basis van het bedrijfsbezoek door de Belastingdienst van de door ons verstrekte informatie, blijft onze ANBI-status gehandhaafd. De giften blijven aftrekbaar.


Personeel
De stichting heeft over 2011 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan.

Wijziging bestuursleden
Twee Congolese bestuursleden zijn afgetreden, t.w. Dhr. Nestor Muamba en Dhr.Vica Domingos. Mevrouw Saskia Voorneveld heeft hen vervangen.


Werkgroepen
Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2011 zijn uitgevoerd.Activiteiten 20111. VOX Wordwide
Cassettebanden, uitgebracht door de Stichting VOX Worldwide te Woudenberg, met bijbelstudiemateriaal in het Frans, werden verspreid in R.D.C./Kinshasa.


2. Drukkerij Presto in samenwerking met de groep vertalers
  • In 2011 werden opnieuw enkele geschriften/cahiers met als inhoud bijbelstudies vertaald in het Frans. Deze diepgaande studies werden gegeven door  de theoloog Dr. K.D. Goverts aan de Leerschool in Rotterdam . 14 geschriften zijn herzien.
  • Het onderwerp L'Exil (ballingschap), gedoceerd door Mevrouw T. De Jong-Tonkens de afgelopen jaren in de RCD/Kinsahsa, wordt in boekvorm uitgegeven. Dit op verzoek van de conferentiegangers. Dr. Klaas Goverts heeft in samenwerking met haar, alle studies tot een boek herschreven. Dit boek is bijna persklaar.
  • Er is hard gewerkt voor het realiseren van een site met de Franse boeken, opdat de Franstaligen toegang krijgen via internet tot deze geschriften.
  • Wegens de politieke onrusten en verkiezingen zijn Mevrouw T. De Jong-Tonkens en Mevrouw S. Voorneveld niet afgereisd voor de jaarlijkse conferentie. Rev. Matungulu heeft meerdere conferenties gegeven.
  • Vanwege gevangenschap van onze president A.C.C. Pasteur Kabala (vierde keer) zijn bepaalde activiteiten ernstig geblokkeerd geraakt. De officiële document van Justitie en het Rode Kruis zijn  in ons bezit en tonen aan dat het z.g. democratische land onvrij is. Christenen worden gevangengezet en gemarteld. Derhalve zijn er geen goederen naar het A.C.C. gestuurd, om te voorkomen dat deze zouden worden achtergehouden/gestolen.

Conferenties

Ds Matungulu heeft in december twee conferenties gegeven in Goma en Lumbumbashi over ballingschap en het boek Openbaringen (exegese Dr. K.D. Goverts).
 


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts