Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Ons werk in Afrika 

  1. projecten
  2. reizen 
  3. resultaten 
  4. fondsen werven voor onze projecten 
  5. het drukken van boeken 
  6. het vertalen van boeken en brochures 
  7. inzamelen van goederen en verzenden per container 

Locale projecten

M.E.R.E. (Mission Evangelique de la Restauration) o.l.v. Claude Kabala en zijn team en Église Gethsemané de La Main de Compassion o.l.v. Dr Mwanza en zijn medewerkers stichten kerken in de R.D.C. en omliggende landen. In de hoofdstad Kinshasa is er een kliniek. Zij verspreiden voedselpakketten onder weduwen en weduwnaren. E.GM.C. heeft een land- en veeteeltproject net buiten de stad. De opbrengst wordt verkocht op de markt en zo worden ook aldaar wezen onderhouden. Zij willen ambachtscholen stichten om jongeren een vak te leren. Zij zijn een bijbelschool begonnen met goede resultaten. M.E.R.E. laat 150 kinderen naar school gaan. M.E.R.E. heeft land aangekocht voor een landbouw- en veeteeltproject.


Operatie blindedarm met scheermesje (met succes).

Onze projecten en resultaten

Het container-project 2003/2004/2006: Er zijn twee 40-foot containers verzonden met humanitaire hulpgoederen, zoals medicijnen, rolstoelen, ziekenhuisbedden, kleding, voedsel,, naaimachines, computers etc en duizenden boeken en bijbels. De goederen zijn veilig aangekomen en worden verspreid.

Het locale landbouw en veeteelt-project bij Kinshasa breidde zich uit. De omvang van de visvijvers is verdubbeld. Er is gestart met twee varkens en een beer. Het resultaat is nu 50 stuks. De hokken zijn uitgebreid en het Hollandse zaaigoed komt op.

Medicijnen, computers, apparatuur zijn in gebruik genomen.

Met de lectuurverspreiding is een aanvang genomen op universiteiten, bijbelscholen en onder kerkelijke leiders. Wij ontvangen positieve reacties.

Cepromepha, een N.G.O. voor gehandicapte vrouwen, ontving veel hulpgoederen: naaimachines, breimachines, lappen, naaigarens, breigarens, etc. Er is een vakschool aan verbonden. En er is een woongelegenheid voor vrouwen en kinderen. Wij schonken verder dekens, lakens, kleding, invalidenwagens, rolstoelen, etc

Reizen

2002 Bestuurslid Pasteur Muamba maakte de eerste reis naar Kongo om de contacten, die er reeds waren, o.a. met Claude Kabala in, Kinshasa te versterken. Pasteur Muamba heeft ook geinventariseerd, wat wij zouden kunnen betekenen voor verder ontwikkelingen locale projecten, zoals het kindertehuis en de opvang van alleenstaande vrouwen.

2003 Twee bestuursleden reisden naar Kinshasa, t.w. Mevrouw T. de Jong-Tonkens (coördinatrice) en opnieuw Pasteur Muamba, om met eigen ogen de mogelijkheden te bekijken. Dit was het begin van ons container-project. Zij spraken in diverse kerkelijke gemeenschappen over " de waarde van de vrouw in Gods ogen" en" God is ongedeeld en enkel goed".

2004 Mevrouw T. de Jong-Tonkens en pasteur Muamba reisden naar Kinshasa. Zij zagen hoe de goederen uit de containers zijn verspreid en in gebruik zijn genomen. Alles loopt naar wens.

2005 Opnieuw reisden Mevrouw T. de Jong-Tonkens en pasteur Muamba naar Kinshasa om de voortgang van de projekten te inspecteren. Tevens werd er een conferentie gegeven voor 400 kerkelijke leiders en werkers. Deze werd een groot succes. Thema's: Wie is God? Enkel goed. En: de waarde van de vrouw, gelijkwaardig aan de man voor God.

2006 t/m 2010 hebben er jaarlijks reizen plaats gevonden naar Kinshasa. Voor de resultaten zie aktiepunten  Voor meer informatie zie jaarverslagen van Bestuur 2006 t/m 2010

Fondsen werven

Wij zijn helemaal afhankelijk van giften. Iedere medewerker werkt pro Deo. Alle gelden worden aangewend voor de aanschaf van gevraagde goederen, of als gift direct overgemaakt naar de aangegeven bestemming. Wij schrijven diverse charitatieve instellingen geschreven om ons bekend te maken. Wij geven interviews aan kranten. Wij geven lezingen over onze activiteiten en projecten met videobanden. Gezien de structuur van de Stichting, kunnen wij garanderen, dat er niets aan de strijkstok blijft hangen en voorkomen wij belangenverstrengeling bij medewerkers in Nederland voor familieleden in de Afrika.

Lectuur

De lessen, gegeven op de Leerschool te Rotterdam door Dr.K.D. Goverts worden op schrift gesteld en gedrukt door de uitgever PRESTO te Dordrecht. Ruim 60 geschriften zijn verschenen, waarvan er ruim 20 in het Frans zijn vertaald . Tevens worden brochures gedrukt met praktische onderwerpen, zoals lA DIFFERENCE: ontwikkeling en verschillen tussen jongens en meisjes in de pubertijd, LA DÎME: de tienden, LA VALEUR DE LA FEMME: de waarde van de vrouw, etc . De studieboeken van Hessel Hoefnagel: de Geest van de Gemeente en De Weg naar de volkomenheid worden herdrukt in het Frans en Engels, en vanuit Kinshasa verder verspreid in Afrika.

De scriptie OPVOEDEN, problematiek van vrouwen uit Centraal Afrika van de hand van mevr.T. de Jong-Tonkens, is verkrijgbaar à 10 euro in het Nederlands, Frans en Engels.


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts